Sekswerk is nog niet toegelaten!

Contactberoepen zijn vanaf 1 maart weer toegelaten, sekswerk werd echter uitgesloten van de lijst contactberoepen die opnieuw mogen starten. 

Meer informatie hierover is terug te vinden op de website van Violett.

Die with memories,

            not dreams.